Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011

ΤΑΔΕ ΕΦΗ: Μίμης Ανδρουλάκης

  • «Ηγέτης γίνεσαι όταν το εσωτερικό σου ρολόι συγχρονίζεται με το ρολόι της ιστορίας».
(Μίμης Ανδρουλάκης- πολιτικός)