Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011

ΤΑΔΕ ΕΦΗ: Ντίνος Καρύδης

  • «Το ότι η γυναίκα ήταν το τελευταίο δημιούργημα του Θεού δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ξεκίνησε από τα ανόργανα, προχώρησε με τον άντρα και ολοκλήρωσε το έργο του με το τελειότερο δημιούργημα του, τη γυναίκα. Εκεί είδε, θαύμασε και σταμάτησε». (Ντίνος Καρύδης- ηθοποιός)