Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011

ΤΑΔΕ ΕΦΗ: Μάκης Σεργιάτος

ΤΑΔΕ: ΕΦΗ ΑΝΤΡΕΣ!

  • «Οι μεγάλες ανάγκες σκοτώνουν τους μικρούς φόβους».
(Μάκης Σεργιάτος- διαφημιστής)